แม่ศรีเรือน
 
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้า
อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นที่
พึงพอใจของลูกค้า ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้าวที่มีคุณภาพ จัดระบบการปฎิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพสุขลักษณะอาหาร ตาม
ข้อกำหนดของมาตรฐานสากล
++อ่านต่อ
 
ข้าวที่เรารับประทานเป็นอาหารอยู่ทุกวันนี้
เป็นเมล็ดพืชชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลหญ้า
ต้นข้าวมีลักษณะภายนอกบางอย่าง เช่น
ใบ กาบใบ ลำต้น และรากคล้ายต้นหญ้า
ชาวนาซึ่งทำนา อยู่ทั่วไปทุกแห่งของ
ประเทศไทยเป็นผู้ปลูกข้าว ชาวนาที่อยู่ใน
ภาคเหนือและภาคตัวันออกเฉียงเหนือปลูก
ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า เพราะ...
++อ่านต่อ
 
   
กลุ่มข้าวเพื่อสุขภาพ

++อ่านต่อ
   
กลุ่มข้าวขาว

++อ่านต่อ
 
บริษัท บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย จำกัด

เลขที่ 175 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบล บ้านยาง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร.044-802055 ต่อ 118, 120, 121 แฟกซ์. 044-825512
มือถือ. 084-9212288 www.khunmaerice.com
E-mail : khunmaerice@gmail.com, khunmaerice@yahoo.com

สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย จำกัด
Develop by SSB & MWD.